Polish English French German


19.04.2018 "Dzieci świata" - wystawka książek

SuperUser.

Nasza szkoła realizuje projekt związany z Edukacją Globalną. Od poczatku roku szkolnego podejmowane są różnorodne działania - lekcje, akcje, konkursy, spotkania, prezentacje itd. Biblioteka szkolna również zaakcentowała tematykę edukacji globalnej - zorganizowano wystawkę książek. Ponieważ zakres tematyczny, jaki obejmuje edukację globalną jest bardzo szeroki, panie bibliotekarki skupiły się na zaprezentowaniu książek poruszajacych jedno z najważniejszych zagadnień EG. Kto najbardziej może interesować naszych uczniów, dzieci? Oczywiście - inne dzieci!

Książki, które zgromadzono na wystawce opowiadają o dzieciach świata - przedstawiają ich życie, smutki i radości, nierzadko problemy - tak inne od tego, co dotyczy polskich dzieci. Mówią o dzieciach z krajów dotkniętych biedą, objętych konfliktami zbrojnymi np. o dzieciach uchodźców, pokazują realia ich życia np. dostęp do edukacji. Mówią także o bardzo ważnym problemie przestrzegania praw dziecka.

Nasi czytelnicy z wielkim zainteresowaniem ogladają zaprezentowane książki.

Zapraszamy do biblioteki! 

Dziękujemy pani Agnieszce Skotnickiej z Biblioteki Publicznej w Gołczy za pomoc w zorganizowaniu wystawki.

Galeria zdjęć

#TEG 2017 zajęcia w klasach gimnazjalnych - plakaty

SuperUser.

Najstarsze klasy naszej szkoły -  II i III gimnazjum także wzięły udział w zajęciach w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2017.

Na zajęciach plastycznych powstały plakaty nawiązujące do wszystkich 17-stu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Młodzi artyści pod okiem pani Anny Nawrot wykonali przemyślane, pomysłowe i przede wszystkim zaangażowane prace. 

Plakaty nie tylko zdobią teraz ściany naszej szkoły, ich główym celem jest informowanie i uświadamianie odbiorców o główych hasłach i celach edukacji globalnej.

Galeria zdjęć  

#TEG 2017 zajęcia w klasie VIb i IIb

SuperUser.

Uczniowie klasy VI b wraz z p. Danutą Ochocką- Dymek zastanawiali sie podczas zajęć z edukacji globalnej nad problemem nierówności na świecie. Zajęcia przeprowadzono w formie konkursu, w którym uczniowie po zapoznaniu sie z tekstem pt: "Świat nierówności" mieli jak najszybciej wyszukać informacji na dany temat. Konkurs wygrywa grupa, która najszybciej udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania z zestawu.

Podsumowaniem zajęć było wykonanie przez grupy plakatu na wybrany przez siebie temat z tekstu Świat nierówności- w formie graficzno – tekstowej przedstawiający fakt, który najbardziej ich poruszył.

W czwartek uczniowie klasy II b "podróżowali" po świecie i odkrywali zagadki związane ze światłem. Celem  zajęć było zapoznanie dzieci z różnorodnymi zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami światła oraz zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w pragnieniach ludzi pochodzących z różnych stron świata.

Na początku dzieci odpowiadały na pytania: „Do czego ludziom jest potrzebne światło?”,  „Do czego używają światła?” i  „Dlaczego w różnych ważnych chwilach zapalają świece?” .

W dalszej części lekcji oglądali zdjęcia z różnych krajów przedstawiających ludzi i światło. Słuchali opowiadania nauczyciela o świętach światła obchodzonych w czterech krajach: w Loy-krathong w Tajlandii, O-Bon w Japonii, Chanuka w Izraelu i Dzień Świętej Łucji w Szwecji. Odszukiwali na  mapie świata Szwecję, Izrael, Tajlandęi i Japonię.

Podsumowaniem zajęć było wykonanie japońskich wiszących lampionów.

Galeria zdjęć

#TEG 2017 zajęcia w klasie III b

SuperUser.

 W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2017 w klasie III b odbyły się dwa zajęcia.

Pierwsze dotyczyły analizy nierówności w skali globalnej.

Podczas drugich uczniowie poznali sytuację rówieśników z całego świata.

Do przeprowadzenia zajęć wykorzystano  materiały z zakresu edukacji globalnej dla szkół podstawowych. Scenariusz" Kto pierwszy" oraz "Statystyki i życie" z książki "Zrozum świat".

Galeria zdjęć

#TEG 2017 zajęcia w klasie III a

SuperUser.

Zajęcia w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2017, które zostały zrealizowane w klasie IIIa. 

Dzień I -  Podróż do Wietnamu

Poznanie rodzinnych stron Hoana. Zbieranie informacji o Wietnamie. Wyjaśnianie pisowni wyrazów wielką literą. Liczenie głosek i liter w wyrazach. Dopisywanie wyrazów. Rozwijanie zdań.  Różnice między Polską a Wiet­namem. Tradycyjne potrawy wiet­namskie. Słownictwo opi­sujące Polskę. Kultywowanie tradycji rodzin­nych. Właściwe za­chowanie w róż­nych miejscach i sytuacjach. Odczytywanie nazw i wskazy­wanie państw na mapie świata. Oglądanie prezentacji multimedialnej - Edukacja globalna dla najmłodszych - "Wietnam".

Dzień II - Podróże z Obieży­światem – Azja

Czytanie wiersza Urszuli Piotrowskiej „Do Azji z Obieżyświatem”. Podkreślanie w wierszu czasowników. Czytanie wyrazów napi­sanych wspak. Zabawa „Jadę w podróż”. Poznawanie kultur innych narodów. Współpraca w grupie. Oglądanie prezentacji multimedialnej "Dzień w Azji". Poznanie konty­nentu azjatyc­kiego. Otaczanie pętlą opisanego kontynentu. Łączenie zdjęć krajobrazów Azji z podpisami. Układanie na­zwy gór. Szukanie zdjęć zwierząt żyją­cych w Azji.

Dzień III - Nad nami tylko niebo

Tworzenie skojarzeń do podanego tytułu. Czytanie wywiadu z himalaistką Kingą Bara­nowską. Podkreślanie cech i umie­jętności himalaisty. Wykonanie pra­cy technicznej „Moja niezwykła podróż ”. Lepienie gór Himalajów z masy solnej. Zasady zacho­wania na gór­skich szlakach. Poznanie pracy himalaisty.

Galeria zdjęć

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com