Polish English French German


Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

MM.

 • 06.09.2018
 • 22.11.2018
 • 10.01.2019
 • 14.03.2019
 • 23.05.2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

MM.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski zarządzam co następuje:

W roku szkolnym 2018/19 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych są:

 • 15.10.2018 (poniedziałek)
 • 02.11.2018 (piątek)
 • 21.12.2018 (piątek)
 • 17.04.2019 (środa)
 • 02.05.2019 (czwartek)
 • 17.06.2019 (poniedziałek)

W wymienione dni uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo -opiekuńczych na świetlicy szkolnej.

 1. Na 5 dni przed dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zgłosić na piśmie do wychowawcy zamiar udziału dziecka w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych na świetlicy.
 2. Brak takiego zgłoszenia będzie traktowany jako informacja, że dziecko w tym dniu zostaje objęte opieką przez rodziców/prawnych opiekunów.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

SuperUser.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski zarządzam co następuje:

W roku szkolnym 2017/18 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych są:

1.   16 października 2017 r. – poniedziałek

2.   31 października 2017 r. - wtorek

3.   22 grudnia 2017 r. - piatek

4.  28 marca 2018 r. - środa

5.   2 maja 2018 r. - środa

6.   18 czerwca  2018 r. - poniedziałek

W wymienione dni uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych na świetlicy szkolnej oraz skorzystania ze stołówki szkolnej.

1. Na 5 dni przed dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zgłosić na piśmie do wychowawcy zamiar udziału dziecka w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych na świetlicy lub skorzystania ze stołówki szkolnej.

2. Brak takiego zgłoszenia będzie traktowany jako informacja, że dziecko w tym dniu zostaje objęte opieką przez rodziców/prawnych opiekunów.

Ferie zimowe rozpoczynają się 12 lutego 2018 r. i trwają do 25 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna potrwa od 29 marca 2018 r. do 3 kwietnia 2018 r.

 Rok szkolny kończy się  22 czerwca 2018 r. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/17

SP Gołcza.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski zarządzam co następuje:

W roku szkolnym 2016/17 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych są:

1.   14 października 2016r – piątek

2.   31 października 2016r. - poniedziałek

3.   12 kwiecień 2017 – środa

4.  02 maja 2017r. - wtorek

5.   16 czerwiec 2017r. - piątek

6.   19 czerwca  2017 r. –poniedziałek

W wymienione dni uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych na świetlicy szkolnej oraz skorzystania ze stołówki szkolnej.

1. Na 5 dni przed dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zgłosić na piśmie do wychowawcy zamiar udziału dziecka w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych na świetlicy lub skorzystania ze stołówki szkolnej.

2. Brak takiego zgłoszenia będzie traktowany jako informacja, że dziecko w tym dniu zostaje objęte opieką przez rodziców/prawnych opiekunów.

Pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017 kończy się 27 stycznia 2017 r.

Ferie zimowe rozpoczynają się 30 stycznia 2017r. i trwają do 12 lutego 2017r.

 Rok szkolny kończy się  23 czerwca 2017r. 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com