31.08.2010 Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Przypominamy uczniom o:

  • obowiązku noszenia mundurków
  • obowiązku posiadania dzienniczków ucznia
  • obuwiu zmianowym z biała lub kauczukową podeszwą
  • terminowym usprawiedliwianiu nieobecności
  • przynoszeniu pisemnych zwolnień od rodziców
  • zakazie korzystania na terenie szkoły z telefonów komórkowych