Polish English French German


Konkurs plastyczno - techniczny "Bądź widoczny - noś odblaski"

MK.

W związku z udziałem naszej szkoły w X edycji wojewódzkiego konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA” ogłaszamy ogólnoszkolny konkurs plastyczno - techniczny na najciekawszy odblask.

Uczniowie mają za zadanie zaprojektować i wykonać odblask, który można założyć, zawiesić lub przypiąć. Kreatywność mile widziana:)

W pracy oceniana będzie właśnie kreatywność i użyteczność wykonanego odblasku. Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń szkoły tj. od najmłodszych przedszkolaków do najstarszych uczniów klas 8.

Prace należy przekazywać do p. Marioli Król lub p. Anny Cencek do dnia 14 października 2019 roku. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, która wybierze najlepsze z nich.

Ocena dokonywana będzie w trzech kategoriach wiekowych:

1 grupa: oddziały przedszkolne

2 grupa: klasy I - IV

3 grupa: klasy V - VIII

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com