17.09.2019 Konkurs "Mój szkolny kolega z misji"

MK.

Konkurs Mój Szkolny Kolega z Misji ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych. Organizatorami i realizatorami Konkursu jest Dzieło Pomocy „Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, przy współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Temat  XIX edycji Konkursu: „Ochrzczeni i posłani – pomagamy misjom"

Szczegółowe informacje na temat Konkursu oraz jego regulamin znajdują się na stronie internetowej: www.adgentes.misje.pl

Zgłoszeń do konkursu należy dokonywać u uczących katechetów.