Polish English French German


06.02.2019r. 42 edycja konkursu pt. ,,Młodzież zapobiega pożarom''

MM.

Dnia 6 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy odbyła się 42 edycja konkursu pt. ,,Młodzież zapobiega pożarom''. W konkursie wzięły udział szkoły z Gołczy, Wysocic oraz Szreniawy. Organizatorem konkursu była Państwowa Straż Pożarna w Miechowie.

Wiedzę uczniów sprawdzał młodszy kapitan Konrad Karoń z PSP w Miechowie, a przedstawicielami gminnymi byli Paweł Pysz oraz Jerzy Makowski.

Konkurs składał się z dwóch części: ustnej i pisemnej, był podzielony na dwie grupy wiekowe. Aby dostać się do kolejnego etapu należało uzyskać jak największą ilość punktów z części pisemnej.

Z młodszej grupy zakwalifikowali się jedynie Agata Kowalska SP. Gołcza Patryk Wydmański SP. Szreniawa i Aleksandra Flak SP. Gołcza oraz Edyta Studzińska SP. Gołcza. Natomiast z grupy starszej

I miejsce zdobył Mateusz Kowalczyk z Gimnazjum w Gołczy, II miejsce - Agnieszka Rolka z SP Gołcza i III - Agnieszka Flak z SP Gołcza.

Do kolejnej części konkursu przeszli: Agnieszka Rolka, Agata Kowalska oraz Mateusz Kowalczyk. Dalsze zmagania uczestników odbędą się 19 lutego br. w Komendzie PSP w Miechowie.

E.P.

Zdjęcia

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com