Polish English French German


Informacje dla rodziców

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

MM.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski zarządzam co następuje:

W roku szkolnym 2018/19 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych są:

  • 15.10.2018 (poniedziałek)
  • 02.11.2018 (piątek)
  • 21.12.2018 (piątek)
  • 17.04.2019 (środa)
  • 02.05.2019 (czwartek)
  • 17.06.2019 (poniedziałek)

W wymienione dni uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo -opiekuńczych na świetlicy szkolnej.

  1. Na 5 dni przed dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zgłosić na piśmie do wychowawcy zamiar udziału dziecka w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych na świetlicy.
  2. Brak takiego zgłoszenia będzie traktowany jako informacja, że dziecko w tym dniu zostaje objęte opieką przez rodziców/prawnych opiekunów.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com