Organizacja zajęć w przedszkolu 2008/2009

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU 2008/2009

przedszkolaki2009

Oddział Przedszkolny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00. W oddziale pracują na zmianę dwie nauczycielki - Anna Perek i Jolanta Wilk oraz pomoc nauczyciela, Ksenia Konieczna.

W czasie pobytu w przedszkolu dzieci bawią się i uczą.

Rozkład dnia przedszkolaka:

  • 7:00 - 9:00 - Schodzenie się dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami, zabawy i ćwiczenia ruchowe poranne. Kontakty indywidualne, wynikające z potrzeb dzieci.
  • 9:00 - 12.30 - Śniadanie. Zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dziecka w róznych sferach rozwojowych. Zabawy w ogrodzie, wycieczki, spacery. Zajęcia dodatkowe, religia, język angielski. Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczne.
  • 12:30 - 16:00 - Obiad. Wypoczynek. Zabawy i zajęcia sprzyjające twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej dzieci. Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy o charakterze wychowawczym, organizowane przez nauczycieli oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domów.
Galeria zdjęć 1: TUTAJ
Galeria zdjęć 2: TUTAJ
Galeria zdjęć 3: TUTAJ