Polish English French German


Informacje dla rodziców

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/17

SP Gołcza.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski zarządzam co następuje:

W roku szkolnym 2016/17 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych są:

1.   14 października 2016r – piątek

2.   31 października 2016r. - poniedziałek

3.   12 kwiecień 2017 – środa

4.  02 maja 2017r. - wtorek

5.   16 czerwiec 2017r. - piątek

6.   19 czerwca  2017 r. –poniedziałek

W wymienione dni uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych na świetlicy szkolnej oraz skorzystania ze stołówki szkolnej.

1. Na 5 dni przed dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zgłosić na piśmie do wychowawcy zamiar udziału dziecka w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych na świetlicy lub skorzystania ze stołówki szkolnej.

2. Brak takiego zgłoszenia będzie traktowany jako informacja, że dziecko w tym dniu zostaje objęte opieką przez rodziców/prawnych opiekunów.

Pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017 kończy się 27 stycznia 2017 r.

Ferie zimowe rozpoczynają się 30 stycznia 2017r. i trwają do 12 lutego 2017r.

 Rok szkolny kończy się  23 czerwca 2017r. 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com