Artykuły

17.09.2010 Ogólnoszkolne konkursy w ramach "Odblaskowej szkoły"

OGÓLNOSZKOLNE KONKURSY W RAMACH "ODBLASKOWEJ SZKOŁY"

bezpieczna_droga

W związku z udziałem naszej szkoły w wojewódzkim konkursie: „ODBLASKOWA SZKOŁA” Samorząd Uczniowski organizuje dwa ogólnoszkolne konkursy:

- konkurs plastyczny pod hasłem: „Tego szczęście nie zawiedzie, kto bezpiecznie chodzi, jedzie!’ oraz

- konkurs wiedzy pod hasłem: „Znam zasady – jestem bezpieczny w ruchu drogowym”.

W konkursie plastycznym biorą udział wszyscy uczniowie, których zadaniem jest wykonanie na lekcji nauczania zintegrowanego lub lekcji plastyki, pracy plastycznej prezentującej jedną lub kilka zasad obowiązujących podczas poruszania się po drodze. Nauczyciele wybierają po 3 prace z każdej klasy, które będą oceniane przez komisję konkursową. Ocena dokonywana będzie w dwóch grupach wiekowych: klasy 0-III i IV-VI.

Przypominamy, że termin oddania prac mija 27 września.

W konkursie wiedzy biorą udział uczniowie, którzy zgłosili chęć uczestnictwa. Celem tego konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym. Dla uczniów klas I-III będzie miał on formę ustnego sprawdzenia wiadomości, natomiast uczniowie klas IV-VI będą rozwiązywać pisemny test wiedzy.

Konkurs wiedzy odbędzie się dnia 28 września.