Artykuły

29.03.2010 Konkurs wiedzy "Jan Paweł II - nasz patron" i konkurs plastyczny

KONKURS WIEDZY "JAN PAWEŁ II - NASZ PATRON" I KONKURS PLASTYCZNY

jan_pawel_2

Z okazji V rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II Samorządy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego zorganizowały konkurs wiedzy o Janie Pawle II oraz konkurs plastyczny.

25 marca odbył się konkurs plastyczny. Temat konkursu brzmiał:

- dla uczniów SP - „Jan Paweł II i dzieci”;
- dla uczniów Gimnazjum - „Jan Paweł II – Papież pokoju”.

 

Uczniowie wykonywali prace na dowolnym formacie, wybraną techniką. W konkursie wzięło udział 20 uczniów z klas I – VI SP oraz 4 uczniów Gimnazjum. Prace oceniano w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III, IV – VI SP oraz I - III Gimnazjum.

29 marca odbył się konkurs wiedzy pod hasłem: „Jan Paweł II – nasz patron”. W konkursie wzięło udział 8 uczniów klas IV – VI SP oraz 23 uczniów Gimnazjum.

Zwycięzców obydwu konkursów poznamy 31 marca podczas uroczystego apelu poświęconego życiu i śmierci patrona naszej szkoły Jana Pawła II.