Artykuły

Konkurs "Odblaskowa szkoła"

SuperUser.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w konkursie „ODBLASKOWA SZKOŁA” organizowanym przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Realizacja założeń konkursu odbędzie się we wrześniu i październiku bieżącego roku szkolnego. 

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Dla najbardziej aktywnych szkół i społeczności lokalnych, realizujących ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe przewidziane zostały nagrody pieniężne, rzeczowe oraz certyfikaty.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSACH I INNYCH DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W RAMACH AKCJI „ODBLASKOWA SZKOŁA”.

Szczegółowy regulamin akcji „Odblaskowa szkoła” został umieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

M. Król