Polish English French German


Informacje o szkole

O szkole

O szkole

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy jest największą z trzech szkół znajdujących się na terenie gminy Gołcza. W szkole uczy się 350 uczniów w 15 oddziałach szkolnych i 1 oddziale przedszkolnym, zatrudnionych jest 24 nauczycieli przedmiotów oraz logopeda i pedagog szkolny. Uczniowie naszej szkoły mają bardzo dobre warunki do nauki, szkoła zapewnia im możliwość wszechstronnego rozwoju - fizycznego oraz własnych zainteresowań. Dzieci korzystają z biblioteki wyposażonej dodatkowo w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, pracowni komputerowej, stołówki, świetlicy, nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej z siłownią i salką do gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie spoza Gołczy dowożeni  i odwożeni są autobusami szkolnymi. Uczniowie dojeżdżający do szkoły korzystają ze świetlicy szkolnej.

 

Szkoła stale współpracuje z miejscową Biblioteką i Ośrodkiem Animacji Kultury, który zaprasza dzieci na rożnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, m.in. taneczne oraz konkursy. Również na terenie szkoły odbywa się dużo konkursów, zarówno wewnętrznych (szkolnych) jak i gminnych. Uczniowie mają możliwość częstych wyjazdów na basen do Miechowa i Charsznicy. Szkoła organizuje różnego rodzaju wyjazdy, wycieczki wspierające wszechstronny rozwój uczniów (wyjazdy do kina, teatru, wycieczki edukacyjne, warsztaty, Zieloną Szkołę itd.). Współpracujemy także z grupą teatralną Art-Re, która co miesiąc odwiedza najmłodszych uczniów naszej szkoły prezentując nowe, ciekawe przedstawienie.

 

Tradycje szkoły podtrzymywane są dzięki uroczystościom szkolnym i różnym imprezom. Począwszy od uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego poprzez ślubowanie klas pierwszych, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Patrona Szkoły, szkolne Jasełka i Wigilię, święta narodowe, pożegnanie uczniów klas szóstych i inne święta ze szkolnego kalendarza imprez. Biorą w nich udział uczniowie, nauczyciele i rodzice, co bardzo integruje naszą szkolną społeczność. Podsumowaniem tej współpracy są organizowane co roku rodzinne pikniki sportowe pod hasłem „SPORT Z PATRONEM SZKOŁY”.

 

Szkoła podejmuje współpracę z innymi szkołami i instytucjami. Bierze udział w rożnych programach edukacyjnych – m. in. kolejna edycja programu „Już pływam”, Multimedialny Program Edukacyjny (Kino Kijów), program „Czytające szkoły” (Cała Polska Czyta Dzieciom). Dzięki staraniom nauczycieli i dyrektora szkoły wielokrotnie udawało nam się zdobyć dofinansowanie w małych projektach grantowych – rok szkolny 2007/2008 dofinansowanie projektu „Już pływam”, dofinansowanie na projekt wycieczki edukacyjnej do miejsc pamięci narodowej „Śladami patrona, papieża Jana Pawła II”, rok szkolny 2008/2009 dofinansowanie dożywiania dzieci w akcji Danone, „Podziel się posiłkiem” – projekt „W osiemdziesiąt dań dookoła świata”, projekt z języka angielskiego i współpraca z angielską szkołą w Chesterfield. Wielu zaplanowanych działań nie dałoby się zrealizować gdyby nie pomoc i zaangażowanie rodziców, wsparcie instytucji lokalnych i prywatnych sponsorów z terenu gminy Gołcza.

 

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który jest organizatorem lub pomaga w organizacji świąt i imprez szkolnych (m. in. Dzień Kobiet, Mikołajki, Andrzejki, Choinka, Pierwszy Dzień Wiosny, zajęcia podczas ferii zimowych - „Zimowa Akademia Rozwijania Umiejętności Twórczych”), akcji charytatywnych (m. in. Góra Grosza, zbiórka zabawek, słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka, zbiórka żywności „Wielkanocny Koszyczek”, sprzedaż świec dla Fundacji Serce, zbiórka zabawek dla przedszkolaków), uczniowie należą też do Ligi Ochrony Przyrody i szkolnego koła PCK.

 

Szkoła cały czas się rozwija, poszukuje nowych, atrakcyjnych form pracy z uczniami. Zapewnia możliwość rozwoju uczniom zdolnym, daje odpowiednie wsparcie uczniom mającym problemy w nauce. Chcemy, aby uczniowie opuszczający mury naszej szkoły byli odpowiedzialnymi młodymi ludźmi, świadomymi własnej wartości konsekwentnie dążącymi do celu i śmiało podejmującymi życiowe wyzwania.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com