Polish English French German


V Gminny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II - zaproszenie i regulamin

SuperUser.

V Gminny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II

„Święty Pielgrzym Wolności”

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy zaprasza uczniów szkół podstawowych

i gimnazjum z terenu gminy Gołcza  do wzięcia udziału w konkursie wiedzy

o św. Janie Pawle II.

Tegoroczne hasło konkursu brzmi: „Święty Pielgrzym Wolności”

 1. Cele konkursu:
 • Pogłębianie znajomości nauczania św. Jana Pawła II i przesłania Jego pontyfikatu;
 • Kształtowanie postawy szacunku i uznania oraz pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II;
 • Zdobywanie i pogłębianie wiedzy o pielgrzymkach Papieża ze szczególnym uwzględnieniem IV pielgrzymki  św. Jana Pawła II do Polski;
 • Integracja uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Gołcza;
 • Rozwijanie wyobraźni i zdolności twórczych dzieci i młodzieży;
 • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci.
 1. Zasady konkursu:
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VII szkół podstawowych z terenu  gminy Gołcza oraz klas II – III Gimnazjum Publicznego w Gołczy.
 • Konkurs składa się z II etapów:

I etap – konkurs plastyczny

 • Konkurs będzie przebiegał w 2 kategoriach wiekowych: klasy IV – VI oraz klasy VII, II

i  III gimnazjum.

      2)   Uczniowie mają za zadanie wykonać na terenie szkoły pracę plastyczną w dowolnym formacie i dowolną techniką. Wykluczone są jedynie prace przestrzenne.

   3)  Temat pracy: „Jan Paweł II – Papież Pielgrzym”.

      4)   Uczestnicy konkursu mogą przygotować materiały do wykonania pracy w domu, jednak sama praca ma powstać w dniu konkursu.

      5)   Pracę należy opisać w następujący sposób: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły.

 • Konkurs plastyczny odbędzie się w dniu konkursu wiedzy: 11 maja 2018 r. o godz. 8:00.
 • Komisja konkursowa oceni prace i wyłoni laureatów.

II etap - konkurs wiedzy

1) Konkurs będzie miał formę indywidualnego testu pisemnego.

Pytania będą dotyczyły życia, działalności, pielgrzymek św. Jana Pawła II ze szczególnym uwzględnieniem IV pielgrzymki Papieża do Polski.

 2) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych:

 1. a) Klasy IV – VI SP
 2. b) Klasy VII, II i III G

3) Każda szkoła może zgłosić do konkursu po jednym uczniu z każdej klasy (w przypadku braku chętnych z danej klasy uczestników można wybrać z innej).

 • Zagadnienia do konkursu załączone zostały do regulaminu.
 • Konkurs wiedzy odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy

            dnia  11 maja 2018 roku o godzinie 8:00.

 • Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić chęć uczestnictwa do 1 maja 2018 r.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy.

Organizatorzy:

mgr Mariola Król

mgr Katarzyna Wszół

mgr  Maria Cyganek

Zagadnienia do konkursu wiedzy o Janie Pawle II

Święty Pielgrzym Wolności” :

 

 1. Droga Karola Wojtyły do posługi papieskiej (od urodzenia do momentu zostania papieżem)
 2. Wykładniki pontyfikatu, najważniejsze hasła, modlitwy Jana Pawła II.
 3. Święta ustanowione przez Ojca Świętego.
 4. Pielgrzymki Jana Pawła do Polski - hasła, czas trwania, cele pielgrzymek, najważniejsze wydarzenia, spotkania, osoby kanonizowane i beatyfikowane
 5. IV pielgrzymka Ojca Świętego do Polski - dokładny przebieg, najważniejsze myśli, przesłania.
 6. Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny.
 7. Uczniów klas VII SP, II i III G obowiązuje znajomość terminów związanych z pontyfikatem Jana Pawła II (konklawe, elementy stroju papieskiego, pontyfikat, encykliki itp.) oraz dorobku literackiego.

Strony pomocne w przygotowaniu do konkursu:

http://www.janpawel2.pl/jan-pawe-ii/pielgrzymki1/414-polska-1--9-vi-1991-oraz-13--16-viii-1991

http://www.janpawel2.pl/jan-pawe-ii/zyciorys1

http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Pielgrzymka_zagraniczna_(51)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II

https://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_beatyfikacyjny_i_kanonizacyjny_Jana_Paw%C5%82a_II

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com