Polish English French German


REGULAMIN XXIII KONKURSU PLASTYCZNEGO „MARZENIA” BOGA

SuperUser.

REGULAMIN XXIII KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (KL. I-III) ORAZ SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH DIECEZJI KIELECKIEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Hasło konkursu: „MARZENIA” BOGA

 • 1 Postanowienie ogólne
 1. Cele konkursu:
 1. ukazanie Boga jako Stwórcy, który pragnie szczęścia każdego człowieka,
 2. ukazanie powołania jako drogi podążania do Królestwa Niebieskiego,
 3. kształtowanie wśród uczniów umiejętności plastycznej prezentacji realizowania Dekalogu, Przykazania miłości, Przykazań kościelnych,
 4. kształtowanie wrażliwości artystycznej z pomocą rodziców i katechetów.
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Podstawowych (kl. I - III) oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych diecezji kieleckiej Diecezji Kieleckiej. Organizowany jest przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach i przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego
  i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
 2. Wymagania dotyczące prac:
 1. prace mają być tematycznie związane z hasłem konkursu,
 2. technika plastyczna: dowolna,
 3. format prac: karta A-4,
 4. praca powinna być: samodzielna i indywidualna,
 5. praca powinna być podpisana na odwrocie i zawierać następując informacje: imię nazwisko ucznia, klasa, placówka oświatowa, temat pracy oraz imię i nazwisko uczącego katechety.
 • 2 Etapy konkursu

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

 1. etap szkolny – Komisja Szkolna dokona oceny prac i przekaże 3 (trzy) najlepsze do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach, ul. Jana Pawła II, 3, 25-013 Kielce z dopiskiem: „KONKURS PLASTYCZNY”
 2. etap diecezjalny – powołane przez organizatorów jury dokona oceny prac i kwalifikacji na wystawę.

Informacja o nagrodzonych uczniach, adresie miejsca w którym zostaną im wręczone nagrody, zostanie przekazana do katechety prowadzącego drogą telefoniczną lub mailową.

 • 3 Termin konkursu
 1. Prace z etapu szkolnego powinny zostać przekazane do dnia 9 marca 2018 r. na adres podany w § 2.
 2. Termin rozstrzygnięcia Konkursu na etapie Diecezjalnym: kwiecień 2018 roku.
 3. Rozdanie nagród: data i miejsce zostaną podane w kwietniu 2018 roku.
 • 4 Komisje konkursowe
 1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada osoba wyznaczona przez Dyrektora Placówki Oświatowej, który powołuje Szkolną Komisję Konkursową w porozumieniu z Katechetą. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za przesłanie 3 najlepszych prac z Kartą zgłoszeniową (załącznik) na adres podany w § 2.
 2. Diecezjalną Komisję Konkursową tworzą osoby wyznaczone przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach.
 • 5 Nagrody

Diecezjalna Komisja Konkursowa przyznaje nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.

 • 6 Uwagi końcowe
 1. Decyzje Komisji Konkursowych poszczególnych etapów są ostateczne.
 2. Członkowie Komisji Konkursowych wykonują swoją pracę społecznie.
 3. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem na konkurs.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na internetowej stronie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach (www.katecheza.kielce.opoka.org.pl w zakładce „konkursy” oraz na stronie Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach: www.sodmidn.kielce.eu).
 5. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora Konkursu (istnieje możliwość zwrotu wykonanej pracy, ale trzeba się po nią zgłosić osobiście do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach).

LINKI do artykułów na temat „Marzenia Boga”:

1) http://czasserca.pl/marzenie-boga/

…Wojtyła pomaga uwierzyć, że powołanie, inaczej marzenie Boga dotyczące człowieka, powstaje w Sercu Ojca, zanim ten człowiek się narodzi. To, co się dzieje przez kolejne lata życia, jest nieustannym powoływaniem...

2) http://idziemy.pl/wiara/opiekun-marzenia-boga

…Papież Franciszek zaznaczył, że Józef otrzymał swoją misję we śnie i nawiązując do podwójnego znaczenia tego słowa w języku włoskim, które może oznaczać także marzenia określił go mianem „Opiekuna marzenia Boga”…

3) http://www.franciszek.pl/2017/04/10/powolanie-marzenie-boga-o-czlowieku/

…Bóg natomiast kocha, i marzy z miłością. Marzy na jakiej drodze, w jakim stanie życia człowiek może być szczęśliwy i do szczęścia innym dopomóc. Marzy gdzie człowiek będzie miał idealne warunki, aby się osobiście uświęcić i gdzie jak największej grupie ludzi do uświęcenia dopomóc. Tutaj możemy sobie wyobrazić np. jaki byłby świat gdyby nie było: św. Franciszka z Asyżu, Matki Teresy, Jana Pawła II. Bez mojej odpowiedzi, świat może być również dziwny…

UWAGA:

Prace plastyczne należy oddać do 26 lutego 2018r.  do pani katechetki Marii Cyganek.

Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne są w załączniku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar pliku
Pobierz ten plik (Regulamin XXIII Konkursu Plastycznego-1.pdf)Regulamin XXIII Konkursu Plastycznego-1.pdf 573 kB

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com