Polish Chinese (Simplified) English French German Russian


Regulamin biblioteki

Regulamin wypożyczalni

 • Z wypożyczalni może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły.
 • Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 • Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 2 książki, w tym jedną popularnonaukową na okres 2 tygodni.
 • Okres wypożyczania może być przedłużony przez bibliotekarza.
 • Czytelnicy powinni zachować ciszę i dbać o porządek w lokalu biblioteki, szanować książki, czasopisma, katalogi, kartoteki.
 • W razie zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik musi odkupić taką samą książkę lub inną tej samej wartości. O wartości książki decyduje bibliotekarz.
 • Czytelnik po przeczytaniu książek powinien je zaraz zwrócić, a nie puszczać w obieg na własną rękę.
 • Plecaki i teczki należy zostawić poza lokalem wypożyczalni.
 • W razie niestosowania się do regulaminu bibliotekarz może zawiesić czytelnika w prawie korzystania z biblioteki.

Regulamin czytelni

 • Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły oraz nauczyciele.
 • Do czytelni należy wchodzić bez teczek.
 • W czytelni obowiązuje cisza.
 • W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism tylko na miejscu.
 • Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
 • Książki i czasopisma poleca się opiece czytelnika.
 • Nie wolno robić notatek na marginesach książek.
 • Zbiory czytelni stanowią wartość społeczną, którą powierza się czytelnikowi.
 • Troskę o ład  i estetykę czytelni powierza się również czytelnikom.
 • Księgozbiór udostępnia bibliotekarz.
 • Odpowiedzialność za zniszczone książki i czasopisma ponosi wypożyczający.

Nauczyciele


 • Beata
  Wypchał
  Edukacja przedszkolna

 • Urszula
  Jasłowska
  Edukacja przedszkolna

 • Joanna
  Wójcik
  Edukacja wczesnoszkolna
 • Zdzislawa Kyc
  Zdzisława
   Kyć
  Dyrektor szkoły
 • Wiszniewski_Piotr.thumb
  Piotr
   Wiszniewski
  Wychowanie fizyczne
 • Wszol Katarzyna.thumb
  Katarzyna
   Wszół
  Język polski, biblioteka

 • Adam
  Dudek
  Muzyka, plastyka

 • Kinga
  Dudek
  Edukacja przedszkolna

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com